Testna enota

Avtor: Igor Pavlin | Objava: 09.04.2013


 

 

Franšizodajalec iz Italije želi, da takoj po podpisu franšizne pogodbe začnem dejavnost na področju drobnoprodaje tekstila v lastni prodajalni na Primorskem. Pogodbe še nisem podpisala, ker še oklevam, če je to tista dejavnost, ki je najbolj primerna zame. Hkrati pa nisem povsem prepričana, da bo prodajalna na podeželju dovolj donosna, še zlasti ker sem v bližini večjega mesta s trgovinami z veliko izbiro podobnih izdelkov. Kaj mi svetujete?

 

Nisem povsem prepričan, da ste opravili domačo nalogo spoznavanja franšizinga kot posebne vrste pogodbene dejavnosti in s tem povezanega pridobivanja cele vrste informacij tako glede vaše lastne usmerjenosti, alternativ glede razpoložljivih vrst franšiz za vašo lokacijo, poslovne ter finančne zgodovine franšizodajalca, uspešnosti njegovih franšiz na različnih trgih, dodatnih informacij glede konkurence, časovno prostorske dostopnosti vaše lastne lokacije ter tudi glede načina vstopa omenjene franšize na slovenski trg ter njene širitve.

 

S tem povezano je vprašanje izvedbe testne enote, kjer bi tveganje nosil predvsem franšizodajalec. Če bi vas izbral za testno dejavnost, se vprašanje plačila pristopnine in plačevanja deležev od prodaje postavlja v povsem drugačni luči kot pri vstopu v sistem na našem trgu preizkušene franšizne dejavnosti. Predlagam vam, da se oborožite z več znanja o franšizingu, za uvod pa si preberite kodeks etike sekcije slovenskih franšiznih družb pri TZS na spletni strani sekcije teh družb na www.franchise-slovenia.net. Tam najdete tudi ideje za nadaljnje pridobivanje informacij, zlasti tistih o franšizodajalcu. Za nadaljnje nasvete se lahko obrnete tudi na sekcijo franšiznih družb.

 

 


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *