Tiha družba

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 09.07.2007

Vaše podjetje ima lahko bodisi v vlogi posojilodajalca ali družbenika tudi »tihega partnerja« - ali pa ste tak partner vi sami drugemu.Tiha družba je obligacijskopravno razmerje, ki nastane s sklenitvijo pogodbe med obstoječo osebno ali kapitalsko družbo (nosilcem tihe družbe) in drugim subjektom, ki je lahko fizična ali pravna oseba (tihi družbenik). Na podlagi pogodbe tihi družbenik prispeva denar, sredstva ali storitve, v zamenjavo pa dobi pravico do udeležbe pri poznejšem dobičku.  

V praksi se tihe družbe ustanavljajo v dveh oblikah, in sicer glede na položaj tihih družbenikov:
- položaj tihega družbenika je podoben posojilodajalcu (najpogostejši primer), ki namesto obresti dobiva delež dobička;
- tihi družbenik je podoben družbeniku (redkeje), saj mu lahko nosilec tihe družbe zagotovi tudi upravljavske pravice.

V skladu s 158. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, 42/2006, 60/2006) tiha družba nastane s pogodbo, na podlagi katere tihi družbenik s premoženjskim vložkom v podjetje koga drugega (tako imenovanega nosilca tihe družbe) pridobi pravico do udeležbe pri njegovem dobičku. V pravnem prometu nastopa samo nosilec družbe in je izključni nosilec vseh pravic ter obveznosti iz poslovanja tihe družbe.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *