Trženje oziroma uvoz semenskega materiala kmetijskih rastlin

Avtor: | Objava: 10.10.2002Pravilnik se nanaša na pravne in fizične osebe, katerih dejavnost je povezana s trženjem oziroma uvozom kmetijskih rastlin in semenskega materiala.

Za trženje semenskega materiala sorte kmetijskih rastlin, ki je v postopku vpisa v sortno listo, je potrebno pridobiti dovoljenje. Zahtevo za izdajo dovoljenja vloži dobavitelj, ki je prijavitelj sorte za vpis v sortno listo ali dobavitelj, ki ga je za to pooblastil prijavitelj. Obrazec za zahtevo je priloga k Pravilniku.

Pravilnik v svojih prilogah natančno določa:
- vrste kmetijskih rastlin,
- vrste kmetijskih rastlin, katerih semenski material se lahko trži,
- vrste kmetijskih rastlin, pri katerih mora biti sorta obvezno vpisana v sortno listo,
- največjo količino semenskega materiala, ki se lahko trži pri sortah, ki so v postopku za vpis v sortno listo,
- največjo količino semenskega materiala, ki se šteje za vzorec,
- največjo količino semenskega materiala, ki se lahko uvozi za osebno rabo.

VELJAVNOST:
Od 31.10.2002

PRAVNI VIR:
Pravilnik o vrstah kmetijskih rastlin, količinah semenskega materiala kmetijskih rastlin ter obrazcu zahteve za dovolitev trženja oziroma za izdajo posebnega uvoznega dovoljenja
(UL RS 92/2002)
Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (UL RS 58/02)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *