Trženje razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin

Avtor: | Objava: 10.10.2003Proizvajalce in dobavitelje okrasnih rastlin obveščamo o novem pravilniku, ki določa pravila trženja razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin.

Dobavitelj razmnoževalnega materiala okrasnih rastin mora:
- biti vpisan v register dobaviteljev pri upravi Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo, in
- imeti dovoljenje za izdajo rastlinskih potnih listov.

Pravilnik predpisuje tudi obveznosti, ki jih mora dobavitelj izpolnjevati zaradi zagotavljanja skladnosti razmnoževalnega materiala z zahtevami iz tega pravilnika.

Razmnoževalni material okrasnih rastlin se lahko trži le pod naslednjimi pogoji:
- če je dobavitelj prijavil pridelavo razmnoževalnega materiala pristojnemu inšpektorju in je ta izvedel ustrezni nadzor,
- če material izpolnjuje predpisane kakovostne in zdravstvene zahteve ter zahteve po vrstni čistosti,
- če je material pakiran in označen v skladu s predpisi. 

VELJAVNOST:
Od 1.12.2003.

PRAVNI VIR:
Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin
(UL RS 91/2003)
Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (UL RS 58/2002) 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *