Trajanje patenta

Avtor: Dušan Borštar | Objava: 09.09.2008Običajno pišejo, da patenti veljajo dvajset let. Dobili pa smo informacijo, da lahko veljajo tudi dlje. Ker ima naše podjetje patente, katerih veljavnost se bo v prihodnjih letih iztekla, nas zanima, pod kakšnimi pogoji bi jih lahko še naprej podaljševali in s tem vzdrževali v veljavi. 

V veliki večini držav po svetu patent velja največ dvajset let in tako je tudi v Sloveniji. Pri nas je pogoj za vzdrževanje patenta v veljavi po izteku 10-letnega varstva tudi predložitev dokazil o patentibilnosti oziroma izdaja ugotovitvene odločbe. Vzdrževanje patenta v veljavi po preteku 20-letnega obdobja je izjemoma sicer možno, vendar tovrstne izjeme zadevajo izključno patente s področja zdravil in fitofarmacevtskih preparatov, in sicer na osnovi izdaje tako imenovanega dodatnega varstvenega certifikata. V resnici torej ne gre za podaljševanje trajanja patenta, pač pa za kompenzacijo izgubljenega oziroma neizkoriščenega obdobja patentnega varstva, v katerem je imetniku patent sicer že podeljen, a ga v komercialne namene še ne more izkoriščati, dokler ne pridobi tudi dovoljenja za uporabo zdravila ali preparata, kar pa je vezano na druge zahtevne in dolgotrajne postopke. V takih primerih se na podlagi predložitve ustreznih dokazil veljavnost patenta z omenjenim certifikatom podaljša za obdobje pridobivanja dovoljenja za uporabo, v nobenem primeru pa ne za več kot pet let.  

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *