Trgovine z nujnimi življenjskimi artikli bodo lahko odprte tudi ob nedeljah – kateri pa so nujni življenjski artikli?

Avtor: | Objava: 29.06.2004Trgovce seznanjamo z nekaterimi določbami Pravilnika o podrobnejši določitvi nujnih življenjskih artiklov. Določitev teh artiklov je pomembna zaradi določbe Zakona o trgovini, ki opredeljuje, katere trgovine in pod kakšnimi pogoji bodo lahko od septembra dalje odprte tudi ob nedeljah.  

Nujni življenjski artikli so tisti, ki skupno izpolnjujejo kriterije, ki so navedeni v točki a) generalna klavzula  in b) skupine artiklov. To pomeni, da mora artikel izpolnjevati vse pogoje iz generalne klavzule, poleg tega pa mora biti uvrščen tudi v eno od skupin artiklov, ki so v pravilniku izrecno opredeljene.  

a) generalna klavzula
Artikel se kupuje pogosto, praviloma dnevno in brez posebnega preudarka, za njihove nakupe pa potrošnik ne potrebuje veliko časa

b) skupine artiklov
Artikel mora spadati v eno izmed naslednjih skupin:
- trgovina na drobno z motornimi gorivi;
- trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
- trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
- trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
- otroška oprema;
- rezervni deli in obvezna oprema za motorna vozila;
- čistila;
- plin v jeklenkah. 

VELJAVNOST:
Veljati začne 9.7.2004, uporabljati pa se začne 15.9.2004.
 
 
PRAVNI VIR:
Pravilnik o podrobnejši določitvi nujnih življenjskih artiklov
(UL RS 69/2004)
Zakon o trgovini (UL RS 7/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *