Tudi gostinski obrati in trgovine morajo biti dostopni invalidom

Avtor: | Objava: 10.10.2003Projektante, investitorje in gradbenike obveščamo o novo sprejetem Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb.
 
Pravilnik med drugim določa, da je potrebno pri projektiranju, izgradnji in rekonstrukciji večjih gostinskih obratov omogočiti neoviran dostop, vstop in uporabo objekta tudi funkcionalno oviranim osebam.

Dostop do objekta in vstop v sam objekt mora biti:
varen in neoviran,
utrjen in dovolj širok, da omogoča vstop osebam na invalidskih vozičkih,
ustrezno označen.

Če je dostop v objekt možen le po stopnicah, mora biti poleg stopnic tudi klančina ali drug pripomoček, ki omogoča dostop z invalidskim vozičkom.

Tudi vhodna vrata v objekt morajo omogočati vstop z invalidskim vozičkom. Prag je lahko visok največ 2 cm, če je višji, pa je potrebno zagotoviti klančine ali druge pripomočke.

Če dostopa z invalidskim vozičkom ni mogoče zagotoviti zaradi tehničnih razlogov, zaradi zaščite stavbe kot kulturne dediščine ipd., pa je potrebno pri vhodu namestiti zvočni signal, ki ga lahko uporabljajo funkcionalno ovirane osebe

VELJAVNOST:
Od 25.10.2003.
 
PRAVNI VIR:
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega  dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (UL RS 97/2003)
Zakon o graditvi objektov (UL RS 110/2002)
Zakon o urejanju prostora (UL RS 110/2002, 8/2003, 58/2003) 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *