Tudi obresti so obdavčljive

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 08.11.2006

Preden zaključimo davčno leto in si optimiramo svoje davčno stanje, podrobneje poglejmo, kakšen pomen imajo pri tem obresti in na kaj moramo biti pri tem pozorni.Tako kot drugi dohodki sodijo tudi obresti med dohodke, ki v zakonsko določenih okvirih zvišujejo davčno osnovo davčnega zavezanca za dohodnino. V skladu s 64. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-1) (Uradni list Republike Slovenije, 54/2004 do 69/2006) sodijo namreč dohodki od obresti med dohodke iz premoženja.  

Kdaj so obresti obdavčene in kdaj ne 

Obresti zajemajo:
a) obresti od posojil,
b) obresti od dolžniško-upniških vrednostnih papirjev (torej obveznic),
c) obresti od denarnih vlog pri bankah in hranilnicah,
č) dohodek iz oddajanja v finančni najem in drugih podobnih finančnih terjatev do dolžnikov,
d) dohodek iz življenjskega zavarovanja,
e) dohodek, ki ga zavezanec doseže na podlagi delitve prihodkov vzajemnega sklada v obliki obresti,
f) nadomestilo, ki ne pomeni vračila glavnice iz finančno dolžniškega razmerja, in sicer vključno z nadomestili v obliki diskontov, bonusov, premij in podobnih dohodkov iz finančno dolžniškega razmerja ali dogovora, ki se nanaša na finančno dolžniško razmerje.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *