Turistično takso odslej izterjuje davčni organ

Avtor: | Objava: 10.03.2003Turistično takso morajo po Zakonu o pospeševanju turizma pobirati vse pravne osebe, podjetniki posamezniki, sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, ne glede na to, ali turistom storitev zaračunavajo ali ne.
 
Pogosto zavezanci za pobiranje turistične takse le-te niso odvajali pristojnemu organu, izterjava pa je bila bolj ali manj neuspešna. Z namenom uspešnejše izterjave je sprejeta obravnavana sprememba in sicer - pristojnost za izterjavo turistične takse je prešla na davčni organ. Ta ima pravico prisilno izterjati neodvedeno turistično takso, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
 
VELJAVNOST
Od 26.3.2002 dalje.
 
PRAVNI VIR
Zakon o dopolnitvi zakona o pospeševanju turizma (UL RS 21/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *