Ugotavljanje skladnosti gostinske opreme

Avtor: Emilija Bratož | Objava: 11.01.2010Monterja in serviserja zanima, kako naj ravna v primeru montaže rabljenih gostinskih aparatov in opreme v gostinski obrat drugega lastnika. Ali je dolžan pri tem znova izvesti postopke ugotavljanja skladnosti? Katere dokumente naj zagotovi gostincu – kupcu stare opreme, da bo zagotovil varno in zanesljivo delovanje? 
 
Za ugotavljanje skladnosti nove gostinske opreme se uporablja Pravilnik o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej – UL. RS, št. 27/04 in ustrezni standardi s seznama (UL RS, št. 92/08). Gre za serijo standardov SIST EN 60335-2-xxx, pri čemer različne številke pomenijo različne vrste aparatov za komercialne namene (kotli, štedilniki, pečice, žari, hladilne omare itd.) Ti standardi se upoštevajo pri prvem ugotavljanju skladnosti, za kar poskrbi proizvajalec in izda izjavo o skladnosti na svojo odgovornost.
 
Monter poleg strokovne vgradnje novega gospodinjskega električnega aparata za komercialne namene upošteva navodila v spremni dokumentaciji, ki je bila vročena ob nakupu, oziroma je spremljala izdelek (obstoječe izjave o skladnosti, navodila za uporabo in vzdrževanje, znak CE). Če te dokumentacije ni, je treba zanjo naknadno zaprositi pri trgovcu ali proizvajalcu.
 
Če gre za vgradnjo rabljene opreme (npr. ob preselitvi z druge lokacije na novo) brez predelave, na primer le s čiščenjem in novim priklopom, posebnih izjav ni treba zagotavljati – prejšnji lastnik naj bi spremno dokumentacijo predal novemu.
 
Če dokumentacija zaradi starosti aparata ne obstaja več ali če serviser zamenja vitalne električne dele (npr. elektromotor, črpalke, grelce ali podobno), se v primeru bistvene spremembe šteje za proizvajalca in v tem primeru mora znova poskrbeti za izvedbo postopkov ugotavljanja skladnosti v skladu s pravilnikom in standardi ali za varnost poskrbeti tako, da se na opremi izvedejo meritve varnosti in ustreznosti za poslovno rabo takega gostinskega aparata. V tem primeru je treba izvesti pregled in preizkus delovanja ter meritve, s katerimi se ugotovi, ali je delovna oprema pravilno nameščena in ali deluje v skladu s predpisi in navodili proizvajalca (v skladu z zakonodajo zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu).

Delovna oprema se pregleduje in preizkuša pred pričetkom njihove uporabe, po rekonstrukciji, po strojelomu, premestitvi na drugo lokacijo ali po daljšem času nedelovanja.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *