Ukrepi pomorskih inšpektorjev

Avtor: | Objava: 18.06.2004Ladijske prevoznike seznanjamo z nekaterimi določbami Pravilnika o inšpekcijskem nadzoru varnosti plovbe.  

Pravilnik določa, da mora ladjar odpraviti vse nepravilnosti, ki jih ugotovi pomorski inšpektor pri pregledu ladje.  

Če odkrite pomanjkljivosti očitno ogrožajo varnost, zdravje ali okolje, lahko pomorski inšpektor zadrži ladjo. Zadržanje ladje traja, dokler niso odpravljene pomanjkljivosti in dokler inšpektor ne ugotovi, da nadaljevanje plovbe ne bo ogrožalo varnosti drugih ladij, varnosti in zdravja potnikov in posadke ter da ne obstaja nevarnost onesnaženja morskega okolja.  

Če ugotovljenih pomanjkljivosti ni mogoče hitro odpraviti v pristaniščih na območju Republike Slovenije, lahko pomorski inšpektor dovoli, da ladja odpluje do najbližjega pristanišča, kjer bo nepravilnost lahko hitro odpravljena.  
 
Pomorski inšpektor lahko ladjo zadrži tudi, če se pri inšpekcijskem pregledu ugotovi, da ladja nima spričeval o skladnosti ali o varnem upravljanju ladij po ISM kodeksu.  

Če inšpektor ne ugotovi nobenih drugih nepravilnosti razen manjkajočih spričeval, pristanišče pa je prezasedeno, inšpektor ladji sicer dovoli izpluti iz pristanišča, vendar pa mora pomorska inšpekcija v tem primeru sprejeti ukrepe, na podlagi katerih se ladji prepove vplutje v pristanišča držav članic EU, dokler ladjar inšpekciji ne izkaže, da ima ladja ustrezna spričevala po ISM kodeksu. 
 
VELJAVNOST:
Od 26.6.2004. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o inšpekcijskem nadzoru varnosti plovbe (UL RS 64/2004)
Pomorski zakonik (UL RS 37/2004)
Zakon o državni upravi (UL RS 83/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *