Uporaba besede Slovenija na izdelku

Avtor: Emilija Bratož | Objava: 04.08.2009Podjetje, izdelovalca darilnih in promocijskih izdelkov zanima, kakšni so pogoji uporabe besede »Slovenija« in njenih izpeljank na izdelkih?
 
Z zakonom o industrijski lastnini iz leta 2002 je registracija blagovnih znamk z besedo Slovenija liberalizirana. Možno je registrirati znak, ki vsebuje besedo Slovenija, pri čemer ta ne sme zavajati glede porekla blaga (uporaba je omejena na blago slovenskega porekla) in glede drugih lastnosti blaga ali izdelkov (potrošnik ne sme pomisliti, da gre za blago ali storitve, ki so pod okriljem ali nadzorom države). Iz vseh teh razlogov zato priporočam registracijo znaka – logotipa, in ne le besednega znaka. Prijavljeni znak tudi ne sme vsebovati ali posnemati uradnega imena Slovenije ali kratice ali podobe zastave/grba.
 
Nekaj posebnosti je pri registrirani znamki »I feel Slovenija«, katere skrbnik je Urad vlade za komuniciranje. Urad je izdelal priročnik za uporabo te znamke in ločuje promocijsko in komercialno uporabo. Uporaba znamke in logotipa v promocijske namene je dovoljena vsem. Promocijska uporaba pomeni, da je mogoče vsebinske elemente znamke (opisane v priročniku) in logotip prosto uporabljati (ob upoštevanju pravilne uporabe logotipa, ki je določena s priročnikom celostne grafične podobe) za nastope na sejmih, v promocijskih publikacijah, v oglaševanju izdelkov in storitev, pri predstavitvah, na kongresih in konferencah, v dopisih in podobno. Uporabnik znamke mora pridobiti dovoljenje skrbnika znamke. To stori prek spletnega obrazca.
 
Komercialna uporaba znamke za leto 2009 naj bi bila določena to poletje. Postopek za pridobitev dovoljenja bo objavljen na spletni strani urada.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *