Uporaba besede »Slovenija« v imenu gospodarske družbe

Avtor: | Objava: 17.05.2004Podjetniki, ki želite registrirati novo gospodarsko družbo ali spremeniti ime obstoječi gospodarski družbi, pri izbiri imena niste popolnoma svobodni in morate upoštevati vse omejitve, ki jih določa veljavna zakonodaja – predvsem Zakon o gospodarskih družbah. Posebne omejitve veljajo tudi za uporabo besede »Slovenija« oz. njenih izpeljank v imenu (firmi) gospodarske družbe. 
 
Zakon o gospodarskih družbah vsebuje v poglavju o firmi določene omejitve glede nekaterih besed, ki jih firma družbe lahko vsebuje. Posebno strog je glede uporabe imen ali znakov tujih držav ali mednarodnih organizacij, saj je uporaba le-teh absolutno prepovedana
 
Zakon o gospodarskih družbah je nekoliko milejši glede uporabe besede »Slovenija«, njenih izpeljank in kratic v firmi družbe, saj tu ni absolutne prepovedi, je pa potrebno pridobiti predhodno soglasje Vlade Republike Slovenije. Podobno mora gospodarska družba pridobiti soglasje, če želi v firmi svoje družbe uporabiti državni grb ali zastavo. Takšna uporaba je prepovedana zaradi tega, da ne bi prišlo do zavajajočega vtisa, da gre za družbo s posebnim statusom.  
 
Če bi gospodarska družba želela v svoji firmi uporabiti izraz, ki označuje lokalno skupnost, mora pridobiti predhodno soglasje pristojnega organa lokalne skupnosti.  

V kolikor bi želeli v firmi svoje družbe uporabiti katerega izmed zgoraj omenjenih izrazov je nujno, da si pravočasno zagotovite predpisano soglasje pristojnega organa, saj sicer vpis v sodni register ne bo mogoč.   
 
PRAVNI VIR:
Zakon o gospodarskih družbah
(UL RS 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 45/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *