Uporaba elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev, katerih uporabniki so invalidi

Avtor: | Objava: 27.12.2005Invalide in izvajalce univerzalnih storitev seznanjamo z Uredbo o ukrepih za končne uporabnike invalide, ki določa ukrepe za končne uporabnike - invalide, ki naj bi jim bil omogočen enakovreden dostop in uporaba javno dostopnih telefonskih storitev na način, kakor ga imajo drugi končni uporabniki.  

Ukrepi, ki jih predvideva uredba, se nanašajo na:
- priključitev na javno telefonsko omrežje na fiksni lokaciji, kot so:
a) prednostna obravnava zahtev za priključitev,
b) popust pri priključnini,
c) prednostna odprava napak;

- lažji dostop in uporabo javno dostopnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji glede:
a) splošnih pogojev in cenikov v ustreznem zapisu za slepe in slabovidne,
b) seznanjanje z višino računa prek govornih sporočil,
c) popust pri mesečni naročnini;

- imenike za slepe in slabovidne. 

Izvajalec univerzalne storitve bo za zagotavljanje teh ukrepov v določenem letu upravičen do nadomestila upravičenih neto stroškov. O višini nadomestila bo odločala Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS na osnovi ocene neto stroškov, ki jih poda izvajalec univerzalne storitve. Nadomestilo bo financiralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 

Slepim in slabovidnim končnim uporabnikom - invalidom so po novem dostopni splošni pogoji in ustrezni ceniki v zvočnem zapisu oziroma v taki obliki, ki jim omogoča pregledovanje z Braillovo vrstico. 
 
Posamezni naročniki - invalidi so upravičeni tudi do popustov pri mesečni naročnini. Upravičenci do prejemanja popustov so končni uporabniki - invalidi oziroma naročniki - invalidi, ki nimajo zagotovljenih sredstev za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. 
 
Po novem lahko slepi in slabovidni končni uporabniki - invalidi podatke iz univerzalnega imenika dobijo brezplačno na posebni telefonski številki. Na tej številki lahko vzpostavijo tudi zvezo z želeno številko. Do klicev na to številko so upravičeni vsi slepi ali slabovidni končni uporabniki - invalidi in sicer tudi iz javnih telefonskih govorilnic na način, kakor ga bo določil izvajalec univerzalne storitve v splošnih pogojih (na primer z osebno kodo). 

Informacije, ki jih vsebuje prispevek, so le delna predstavitev obravnavane uredbe. Natančnejši podatki in postopki so določeni v citiranih predpisih. 
 
VELJAVNOST:
Od 26.11.2005. 

PRAVNI VIR:
Uredba o ukrepih za končne uporabnike invalide
(UL RS 101/2005)
Zakon o elektronskih komunikacijah (UL RS 43/2004, 86/2004)
Direktiva 2002/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami (UL L št. 108, 24.4.2002, str. 51)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *