Uporaba osebne varovalne opreme

Avtor: | Objava: 04.05.2005Delodajalce in delavce, ki pri opravljanju svojega dela potrebujejo osebno varovalno opremo seznanjamo s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu. 

S spremembami in dopolnitvami Pravilnika se v slovenski pravni red vnašajo določila Direktive Sveta 89/656/EGS o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah za osebno varovalno opremo, ki jo delavci uporabljajo na delovnem mestu in tako dopolnjuje in spreminja Pravilnik, ki sicer ureja to področje. 

Pravilnik določa:
- splošne obveznosti delodajalca v zvezi z osebno varovalno opremo,
- obveznosti delodajalca glede ocenjevanja obvezne varovalne opreme, ki jo delavec uporablja pri delu, ter
- obveščanje, sodelovanje in posvetovanje delodajalca z delavci.  

Splošne obveznosti delodajalca
, kot izhajajo iz tega pravilnika so:
- določitev osebne varovalne opreme na podlagi ocene tveganj za varnost in zdravje delavcev pri delu,
- zagotavljanje ustrezne varovalne opreme delavcem (pogoji za izpolnjevanje ustreznosti so navedeni v tem pravilniku), hkrati pa, v primeru več delov osebne varovalne opreme, zagotoviti tako opremo, da je medsebojno združljiva,
- za vsakega delavca posebej ugotoviti značilnost delovnega mesta in določiti izpopolnjenost osebne varovalne opreme ter čas in pogoje, v katerih jo mora delavec uporabljati,
- v primeru, da isto varnostno opremo uporabljata dva ali več delavcev, mora delodajalec zagotoviti, da takšna uporaba ne povzroča zdravstvenih ali higienskih težav,
- brezplačno zagotavljanje ustrezne varnostne opreme delavcem,
- pravočasna in predhodna seznanitev delavcev o tveganjih, zaradi katerih so dolžni uporabljati varovalno delovno opremo,
- teoretično in praktično usposobiti delavce za pravilno uporabo osebne varovalne opreme. 

Pravilniku so bile dodane tri priloge:
- Prva priloga je preglednica tveganj pri delu, ki pogojujejo uporabo osebne varovalne opreme in je Direktiva Sveta 89/656/EGS ni spremenila.
- Na drugi strani je Direktiva Sveta 89/656/EGS Prilogi št. II dodala novo varovalno delovno opremo za noge, sluh ter trup in trebuh.
- Določila Priloge III pa je ta Direktiva spremenila tako, da je razširila spisek del, pri katerih je uporaba varovalne delovne opreme nujna. Spisek del se nanaša na varovanje nog, dihal ter telesa in rok

VELJAVNOST:
Od 4.5.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu
(UL RS 39/2005)
Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (UL RS 89/99)
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (UL RS 56/99)
Direktiva Sveta 89/656/EGS, z dne 30. novembra 1989

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *