Uporaba osebnih podatkov iz javnih imenikov

Avtor: | Objava: 24.09.2004Podatki o potrošnikih so za gospodarske subjekte danes izjemno pomembni podatki, ki so pomembni predvsem za trženje njihovih proizvodov in/ali storitev. Še posebej je pomembno vprašanje ali je mogoče za namen ponujanja proizvodov ali storitev uporabljati tudi t.i. javne imenike.  

Nov Zakon o varstvu potrošnikov, ki je že sprejet (vendar prične veljati šele 1.1.2005) izrecno dopušča tudi to možnost. Zakon o varstvu potrošnikov tako določa, da upravljavec osebnih podatkov lahko uporablja osebne podatke posameznikov, ki jih je zbral iz javno dostopnih virov, tudi za namene neposrednega trženja! 
 
Vendar pa uporaba takih podatkov nikakor ni brez omejitev.  

1. Zakon o varstvu osebnih podatkov določa, katere podatke je sploh mogoče uporabljati. Ti podatki so:
- osebno ime,
- naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
- telefonsko številko,
- naslov elektronske pošte ter
- številko telefaksa.
Vse ostale podatke je dopustno obdelovati le na podlagi izrecnega soglasja osebe, katere podatki se uporabljajo.  
 
2. Prav tako je potrebno upoštevati, da mora upravljalec osebo, ki jo »informira« na podalgi javno dostopnih podatkov, izrecno obvestiti o njenih pravicah, kot to izhaja iz Zakona o varstvu osebnih podatkov (zahteva po prenehanju uporabe njenih osebnih podatkov, dolžnost izbrisa, obvestilo osebe, …).  
 
3. Pri uporabi osebnih podatkov je potrebno upoštevati tudi pravila drugih predpisov (predvsem Zakona o varstvu potrošnikov in Zakona o poštnih storitvah) in podatke uporabljati na način, ki ne nasprotuje tem predpisom.  
 
PRAVNI VIR:
Zakon o varstvu osebnih podatkov (UL RS 86 / 2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *