Uporaba osebnih podatkov potrošnikov pri neposrednem trženju

Avtor: | Objava: 27.08.2004Blago oziroma storitve prodajate preko neposrednega trženja. Pri tem uporabljate osebne podatke potrošnikov. Katere osebne podatke pri tem lahko uporabljate in za kakšen namen?  

Novi Zakon o varstvu osebnih podatkov dovoljuje, da pri neposrednem trženju uporabljate osebne podatke posameznikov, ki ste jih pridobili na sledeča dva načina:
- osebne podatke ste pridobili iz javno dostopnih virov (npr. telefonski imenik),
- osebne podatke ste pridobili v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti (npr. podatki posameznikov, ki ste jih pridobili pri sklepanju pogodb s posamezniki in so jih posamezniki prostovoljno posredovali,…) 

Tako pridobljene osebne podatke posameznikov lahko uporabite za ponujanje blaga, storitev, zaposlitev, začasnega opravljanja del ipd. Pri tem lahko uporabljate tako poštne storitve kot tudi telekomunikacijska sredstva – telefon, elektronsko pošto, faks.  

Pri tem opozarjamo, da področje neposrednega komuniciranja s potrošniki urejajo tudi drugi predpisi, npr. Zakon o varstvu potrošnikov, Zakon o poštnih storitvah, …  

Za namene neposrednega trženja lahko uporabljate naslednje osebne podatke posameznika:
- osebno ime,
- naslov,
- telefonska številka,
- elektronski naslov,
- številka telefaksa.  

Ostale podatke lahko uporabljate za neposredno trženje le b izrecni predhodni pisni privolitvi posameznika.  

Ob izvajanju neposrednega trženja z uporabo osebnih podatkov morate posameznika obvestiti, da ima potrošnik pravico kadarkoli zahtevati, da trajno ali začasno prenehate uporabljati njegove osebne podatke, ne glede na to, na kakšen način ste do teh podatkov prišli. Pri tem je treba izrecno opozoriti, da mora biti opozorilo jasno in nedvoumno ter predstavljeno na način, ki je potrošniku normalno viden (sporni bi bili lahko primeri v drobnem tisku, …).   
 
Če posameznik zahteva, da prenehate uporabljati njegove podatke, morate to storiti najkasneje v 15-ih dneh, v nadaljnjih 5-ih dneh pa morate posameznika, ki je zahteval prenehanje uporabe njegovih podatkov, o tem tudi obvestiti.  

VELJAVNOST:
Od 1.1.2005. 

PRAVNI VIR:
Zakon o varstvu osebnih podatkov
(UL RS 86/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *