Uporaba tujega jezika pri oglaševanju

Avtor: | Objava: 05.07.2004Podjetja se pri oblikovanju oglasnega sporočila želite približati ciljni populaciji (npr. mlajšim potrošnikom) tudi s tem, da poleg slovenskega besedila uporabite tudi nekaj besed v tujem jeziku. Ali je to sploh dovoljeno?  

Načeloma morajo biti oglaševalska sporočila v slovenskem jeziku, vendar sta v zvezi s tem dovoljeni dve izjemi.

1. Zakon o varstvu potrošnikov dovoljuje uporabo jezika narodnih skupnosti na področjih, kjer avtohtono živita madžarska ali italijanska narodna skupnost. Zakon ne govori o dvojezičnosti, iz česar lahko sklepamo, da je dopustno, da se v oglaševalskem sporočilu na omenjenih področjih uporablja samo jezik ene ali druge narodne skupnosti.

2. Dopustna je uporaba posameznih besed in krajših besednih zvez v tujem jeziku, če je zadoščeno dvema pogojema:
- besede in krajše besedne zveze morajo biti zaradi običajne uporabe razumljive večini potrošnikov,
- predstavljati morajo sestavni del celostne podobe.       

V praksi sicer še ni jasne interpretacije tega, kaj naj bi pojem »celostne podobe« obsegal, saj zakon ne navaja ali gre za celostno podobo družbe, izdelka ali storitve ali kakšno drugo celostno podobo.  

PRAVNI VIR:
Zakon o varstvu potrošnikov
(UL RS 20/98, 110/2002, 51/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *