Uporaba tujih blagovnih in storitvenih znamk pri oglaševanju

Avtor: | Objava: 05.07.2004Odločili ste se za reklamno akcijo. V oglaševalskem sporočilu želite uporabiti tujo blagovno ali storitveno znamko, ki je v tujini že uveljavljena in je ne želite prevajati, saj bi se s prevodom izgubil prvotni pomen. Ali takšen oglas lahko objavite?  

Kljub splošni zapovedi Zakona o medijih, da se oglasna sporočila obvezno razširjajo v slovenščini oz. slovenskem prevodu, pa spremembe Zakona o varstvu potrošnikov prinašajo določene izjeme na tem področju. Tako je med drugim dovoljena uporaba posameznih besed ali besednih zvez v tujem jeziku, če so le-te zaradi običajne uporabe razumljive večini potrošnikov in če prestavljajo sestavni del celostne podobe

Zakon o varstvu potrošnikov pa ne omenja uporabe blagovnih in storitvenih znamk v tujem jeziku. Po našem mnenju gre pri blagovnih in storitvenih znamkah za znak razlikovanja, ki bi s prevodom izgubil svoje bistvo in razlikovalni element. Tako po našem mnenju prevajanje tujejezičnih blagovnih in storitvenih znamk ni potrebno, če so le-te registrirane tudi za področje Republike Slovenije. 

Vsem oglaševalcem zato v izogib problemom svetujemo, da pred uporabo tujejezične blagovne ali storitvene znamke v oglasnem sporočilu preverijo, ali je le-ta tudi dejansko registrirana tudi na področju Republike Slovenije.  

PRAVNI VIR:
Zakon o medijih
(UL RS 35/2001, 113/2003)
Zakon o varstvu potrošnikov (UL RS 20/98, 110/2002, 51/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *