Uporaba varnostnih znakov pri delu

Avtor: | Objava: 04.05.2005Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varnostnih znakih je pomemben za delodajalce, ki opravljajo dejavnost, pri kateri je uporaba varnostnih znakov nujno potrebna ter za delavce, ki so zaposleni pri takšnem delodajalcu. 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varnostnih znakih v nekaterih delih na novo ureja Pravilnik o varnostnih znakih, sprejet leta 1999 in ga na ta način usklajuje z evropsko zakonodajo, saj v slovenski pravni prostor uvaja Direktivo Sveta 92/58/EGS. 

Namen Pravilnika o varnostnih znakih je opozarjati delavce na nevarnosti, katerih kljub tehničnim sredstvom kolektivnega varstva delodajalec ni mogel niti zmanjšati niti odpraviti in je tako znake moral postaviti na vidna in v pravilniku zahtevana mesta.
 

Delodajalec, ki ga Pravilnik zavezuje, mora delavcem zagotoviti tudi pisna in ustna navodila o pomenu varnostnih znakov ter jih o ukrepih v zvezi z njihovo uporabo stalno obveščati in poučevati.
Prav tako se je dolžan z delavci uskladiti in posvetovati glede uporabe in izvajanja določb, vsebovanih v prilogah pravilnika. 

Sestavni del pravilnika so tudi priloge od I do IX, katerih določila spreminja in dopolnjuje, v skladu z evropsko zakonodajo, novo sprejeti Pravilnik. Na tej podlagi uvaja Direktivo Sveta 92/58/EGS, ki spreminja in dopolnjuje:
- Prilogo I - Splošne zahteve za varnostne znake,
- Prilogo II - Zahteve za označevanje vsebnikov in instalacij,
- Prilogo VI - Zahteve za svetlobne znake,
- Prilogo IX - Zahteve za ročne signale. 

VELJAVNOST:
Od 4.5.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varnostnih znakih
(UL RS 39/2005)
Pravilnik o varnostnih znakih (UL RS 89/99)
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (UL RS 56/99, 64/2001)
Direktiva Sveta 92/59/EGS o minimalnih zahtevah za zagotavljanje varnosti in/ali zdravstvenih znakov pri delu

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *