Upravna overitev listin

Avtor: | Objava: 03.08.2004Podjetnike seznanjamo s spremembami, ki jih prinaša Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o splošnem upravnem postopku.

Od 1.1.2005 bodo imeli upravni organi pristojnosti glede overjanja lastnoročnih podpisov ter overjanja kopij listin.
Upravna overitev lastnoročnega podpisa ali kopije listine bo imela enak učinek kot overitev podpisa ali kopije pri notarju. Kakšni bodo za stranko stroški upravne overitve podpisa ali kopije, pa zakon ne določa.  
 
Za upravno overitev bodo pristojne vse upravne enote, kar pomeni, da lahko stranka zahteva upravno overitev pri katerikoli upravni enoti, ne le pri tisti, na območju katere prebiva oz. ima sedež. 

V konkretnem postopku pred upravnim organom lahko overitev listine, ki je potrebna v tem postopku, opravi tudi tisti upravni organ, pred katerim teče konkretni postopek (npr. ministrstvo, geodetska uprava, carinska uprava, davčna uprava, …). 

VELJAVNOST:
Od 20.7.2004, uporabljati se začne z dnem 1.1.2005. 

PRAVNI VIR:
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o splošnem upravnem postopku (UL RS 73/2004)
Zakon o splošnem upravnem postopku (UL RS 80/99, 70/2000, 51/2002) 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *