Uradna prečiščena besedila

Avtor: | Objava: 08.03.2005Pri opravljanju katerekoli gospodarske dejavnosti je potrebno določeno poznavanje zakonodaje. Le-ta se na nekaterih področjih pogosto spreminja in dopolnjuje, zato se poleg objav posameznih sprememb, objavljajo tudi čistopisi zakonov, ki so bili popravljeni ali dopolnjeni.  

Ko je sprejet nek nov predpis, se pričakuje, da so v njem zaobsežene vse situacije, ki morajo biti zakonsko urejene. Pri uporabi posameznega predpisa pa se pokažejo vse njegove pomanjkljivosti, ki jih je nujno potrebno na novo urediti.

Spremembe predpisa se lahko objavi na dva načina:
ko gre za večje spremembe in dopolnitve posameznega predpisa, se sprejme nov predpis v celoti, ki starega razveljavi,
pri manjših spremembah pa pride samo do sprememb in dopolnitev
 
Manjše spremembe in dopolnitve lahko prinesejo zaplete pri uporabi, saj mora posameznik pri branju predpisov, ki so bili večkrat spremenjeni in dopolnjeni, upoštevati prav vse spremembe in dopolnitve in lahko se zgodi, da pri tem katero od teh spregleda. To pa v pravnem svetu pomeni škodo zanj, saj se domneva, da je vsakdo seznanjen z aktualno vsebino vseh predpisov. 

Da bi se izognili zgoraj omenjenim težavam, se pri predpisih, ki so bili večkrat dopolnjeni in spremenjeni, izdelajo uradne verzije prečiščenih besedil, ki upoštevajo vse spremembe in dopolnitve do objave prečiščene verzije v uradnem listu. 

V Uradnem listu RS, št. 15, je bilo objavljeno uradno prečiščeno besedilo Zakona o gospodarskih družbah, ki je bil od njegove uveljavitve leta 1993 kar sedemkrat spremenjen ali dopolnjen; zadnja dopolnitev je bila objavljena v Uradnem list RS, št. 139/2004. 

V Uradnem listu RS, št. 17 je bilo objavljenih več uradno prečiščenih besedil in sicer za:
Zakon o dohodnini, ki je bil od njegovega sprejetja leta 2004 že dvakrat spremenjen;
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, ki je bil od njegove objave leta 2004 spremenjen enkrat;
Zakon o davčni službi, ki je bil od njegove uveljavitve leta 2004 spremenjen enkrat. 

VELJAVNOST:
Z dnem objave v uradnem listu
(za št. 15: 17.02.2005; za št. 17: 24.02.2005). 

PRAVNI VIR:
Zakon o gospodarskih družbah
(UL RS 15/2005)
Zakon o dohodnini (UL RS 17/2005)
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (UL RS 17/2005)
Zakon o davčni službi
(UL RS 17/2005)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *