Uradne ure po telefonu in preko elektronskih medijev

Avtor: | Objava: 10.06.2002Vsi državni organi in območne enote morajo zagotavljati možnost dajanja informacij državljanom po telefonu ali preko elektronskih medijev. Vse prevečkrat izgubljeni čas, ki se ga porabi ob čakanju v vrsti pred uradom, lahko pridobite s tem, da se o zadevah, ki so zgolj informativne narave, pozanimate po telefonu ali preko elektronske pošte.
 
Nova odredba je določila najmanjši časovni obseg, ki ga mora določen organ zagotoviti za dajanje informacij po telefonu ali preko elektronskih medijev:
 
1. Uradne ure po telefonu pri organih in območnih enotah morajo biti zagotovljene vsak dan v času uradnih ur, najmanj v obsegu 2 ur. V tem času morajo biti dosegljivi vsi delavci, ki so ta dan na delu tako, da je omogočeno urejanje zadev na vseh področjih dela organa oziroma območne enote.
 
2. Informatorji, ki dajejo strankam po telefonu informacije, pa zagotavljajo izvajanje uradnih ur po telefonu v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan v obsegu manj 6 ur.
 
3. Izvajanje uradnih ur po elektronskih medijih mora biti zagotovljeno vsak dan v času uradnih ur, in sicer v obsegu najmanj 2 ur.
4. Določilo o uradnih urah po elektronskih medijih ne velja za inšpektorate, kjer morajo uradne ure po elektronskih medijih zagotoviti na vodstvih inšpektoratov vsak poslovni dan v obsegu poslovnega časa.

VELJAVNOST:
Od 22.6.2002 dalje.
 
PRAVNI VIR:
Odredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v organih državne uprave (UL RS 54/2002)
Uredba o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v organih državne uprave (UL RS 21/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *