Uredba o ukrepih proti Zvezni republiki Jugoslaviji

Avtor: | Objava: 10.04.2002Uredba določa, da je prepovedano razpolagati s finančnimi sredstvi na računih pri bankah in drugih finančnih organizacijah ter drugim premoženjem, ki so ga do 16. decembra 1995 na ozemlju Republike Slovenije imeli organi, podjetja in druge pravne osebe s sedežem v Zvezni republiki Jugoslaviji ter s premoženjem, ki ga imajo na ozemlju Republike Slovenije fizične osebe, navedene v posebni prilogi uredbe.
Razpolaganje s tem premoženjem je izjemoma mogoče samo na podlagi predhodnega soglasja Banke Slovenije in še to le pod določenimi pogoji - če gre za poravnavo določenih terjatev.
 
VELJAVNOST:
Od 13.4.2002 dalje.
 
PRAVNI VIR:
Uredba o ukrepih proti Zvezni republiki Jugoslaviji (UL RS 33/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *