Urejanje hrupa v obremenjenih okoljih

Avtor: | Objava: 22.11.2004Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju prinaša spremembe za vse povzročitelje hrupa:
- s prevoznimi sredstvi v cestnem, železniškem in zračnem prometu, ter
- z napravami na območjih z industrijsko dejavnostjo, za katere je potrebno pridobiti okolje-varstveno dovoljenje. 
 
Zakon o varstvu okolja določa, da mora vlada z uredbo določiti standarde kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti ter načine in stopnje zmanjševanja onesnaževanja okolja.  

Uredba, ki je stopila v veljavo 12.11.2004, določa:
ukrepe za zmanjševanje obremenjenosti okolja s hrupom,
metode ocenjevanja hrupa v okolju,
določanje izpostavljenosti hrupu s kartiranjem obremenjenosti poseljenih območij s hrupom,
zagotavljanje dostopa do informacij o hrupu v okolju in njegovih učinkih na javnost,
pripravo operativnega programa varstva pred hrupom ter
pripravo programa ukrepov, ki naj se uporabijo na tistih poseljenih območjih, kjer je obremenjenost s tem načinom onesnaževanja okolja najhujša in tako ta območja spadajo v kategorijo degradiranih območij.  

Uredba določa t.i. degradirana območja, to so območja, ki so hrupno zelo obremenjena in v katera spadajo:
- pozidana območja naselij,
- območja javnih parkov in zelenih površin v naseljih, namenjenih rekreaciji, ali drugih mirnih poselitvenih območjih, v območjih šol, bolnišnic in v bližini drugih stavb in območij, ki so občutljiva na hrup.  

V hrup, ki bi ga ta uredba zajemala in torej odpravljala, ne spada hrup, ki:
- nastane zaradi aktivnosti v gospodinjstvu,
- ga povzročajo sosedje,
- se ga povzroča na delovnem mestu,
- nastaja znotraj prevoznih sredstev ali
- ga povzročajo obrambne ali vojaške sile v času obrambe ali času vaj ter
- nastaja v času reševalnih akcij ter pri opravljanju nalog zaščite v primeru naravnih nesreč ali vojaških vaj.  
 
Uredba natančno določa tudi kazalce hrupa in njihovo uporabo, ki je deljena  glede na dan, večer in noč, izdelavo strateške karte hrupa ter operativni program varstva pred hrupom. 
 
VELJAVNOST:
Od 12.11.2004. 

PRAVNI VIR:
Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju
(UL RS 121/2004)
Zakon o varstvu okolja (UL RS 41/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *