Uskladitev plač zaposlenim v kemični in gumarski industriji

Avtor: | Objava: 14.09.2005Za delavce v kemijski in gumarski industriji je pomemben Aneks h Kolektivni pogodbi za kemično in gumarsko industrijo Slovenije. 

Na podlagi kolektivne pogodbe dejavnosti in Dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004-2005, so se plače delavcev v dejavnosti kemijske in gumarske industrije v avgustu letos uskladile tako, da sedaj znašajo za:
- I. skupino dejavnosti iz 1. in 2. točke tarifne priloge v višini 7.000 SIT,
- II. skupino dejavnosti iz 1. in 2. točke tarifne priloge v višini 8.615 SIT,
- III. skupino dejavnosti iz 1. in 2. točke tarifne priloge v višini 13.220 SIT

Navedeni zneski se računajo skladno z določbami že navedenega Dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju, ki določa, da se bodo bruto plače delavcev usklajevale v primeru, da bo dejanska rast življenjskih potrebščin, brez upoštevanja alkohola in tobaka, od decembra 2004 do decembra 2005 presegla 2,9 %. Posledično so zaradi rasti življenjskih stroškov podpisniki aneksa uskladitev bruto plač tudi sprejeli.  

Podpisniki aneksa so:

1. Predstavnika delodajalcev:
- GZS - Združenje kemijske industrije,
- Združenje delodajalcev Slovenije - Sekcija za kemijo;
2. Predstavniki zaposlenih:
- ZSSS - KNG - Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije,
- KNSS - Neodvisnost. 

VELJAVNOST:
Od 27.8.2005, uporablja se od 1.8.2005 dalje. 

PRAVNI VIR:
Aneks h Kolektivni pogodbi za kemično in gumarsko industrijo Slovenije
(UL RS 79/2005)
Kolektivna pogodba za kemično in gumarsko industrijo (UL RS 9/98, 4/2002)
Dogovor o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 (UL RS 55/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *