Ustanovitev etažne lastnine, če ste edini lastnik etažnih prostorov

Avtor: | Objava: 16.04.2004Ste edini lastnik poslovne stavbe, v kateri je več poslovnih prostorov. Te prostore želite prodati različnim kupcem, zaradi česar bi radi na stavbi ustanovili etažno lastnino. Ali lahko kot edini lastnik sploh ustanovite etažno lastnino ali pa jo bo mogoče ustanoviti šele potem, ko boste posamezne prostore že prodali in bo poslovna stavba v solastnini več oseb? 

Etažno lastnino na stavbi lahko ustanovite tudi v primeru, če ste edini lastnik stavbe, pogoj pa je, da je stavba tehnično primerna za ustanovitev etažne lastnine. Zakon namreč zahteva, da mora posamezni del zgradbe predstavljati funkcionalno celoto, primerno za samostojno uporabo. Zakon pa ne zahteva, da so vsi deli stavbe, ki spadajo k posameznemu delu v etažni lastnini, med seboj tudi prostorsko povezani. 

Etažno lastnino na stavbi boste kot edini lastnik stavbe ustanovili s posebnim enostranskim pravnim poslom, ki mora vsebovati najmanj naslednje sestavine:
- imena etažnih lastnikov,
- zemljiškoknjižno označbo nepremičnin (parcelna številka, številka vložka in katastrska občina),
- natančen opis posameznega dela zgradbe v razmerju do ostalih delov,
- opis skupnih delov,
- določitev solastniških deležev na skupnih delih,
- pogodbeno ureditev medsebojnih razmerij med etažnimi lastniki (določbe o delitvi stroškov in obveznostih posameznih etažnih lastnikov, določbe o oblikovanju rezervnega sklada, morebitne omejitve pri uporabi posameznih delov v etažni lastnini, določbe o upravljanju skupnih delov, nastopanje etažnih lastnikov v pravnem prometu ipd.). 
 
Etažna lastnina na stavbi ne bo nastala že zgolj s sprejetjem enostranskega pravnega posla, temveč boste morali predlagati tudi vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo. Zemljiškoknjižnemu sodišču boste morali skupaj s predlogom za vpis etažne lastnine poleg dokazila o pravnem poslu, s katerim je bila etažna lastnina ustanovljena, predložiti še drugo dokumentacijo, predvsem potrdilo geodetske uprave o določitvi identifikacijskih številk stavbe ter posameznih delov stavbe
 
PRAVNI VIR:
Stvarnopravni zakonik
(UL RS 87/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *