Ustanovitev in opravljanje dejavnosti v ekonomskih conah

Avtor: | Objava: 10.04.2002S pojmom Ekonomska cona razumemo funkcionalno povezane in ustrezno urejene poslovne prostore s pripadajočimi zunanjimi površinami, ki omogočajo opravljanje določene vrste gospodarske dejavnosti pod posebnimi pogoji. Ekonomska cona je del carinskega območja Republike Slovenije, ki je ločen od preostalega carinskega območja, je označen ter ograjen in na katerem velja poseben carinski režim določen s tem zakonom.
 
Uredba o ekonomskih conah, ki je izdana na podlagi Zakona o ekonomskih conah določa določene ugodnosti, ki jih imajo uporabniki ekonomski con, ki jih navajamo v nadaljevanju.
 
Uporabnik ekonomske cone lahko vloži pri davčnem organu pisni zahtevek za pridobitev naslednjih davčnih ugodnosti:
- znižanje stopnje davka na dobiček
- znižanje davčne osnove za davek od dobička pravnih oseb za znesek vlaganj v osnovna sredstva, vendar to znižanje ne sme preseči 50% vlaganja v koledarskem letu
- znižanje davčne osnove za davek od dobička za znesek izplačanih plač zaposlenih pripravnikov in drugih delavcev, ki jih je zaposlil v koledarskem letu in so bili pred sklenitvijo delovnega razmerja najmanj šest mesecev prijavljeni pri Zavodu RS za zaposlovanje, vendar to znižanje ne sme preseči 50% tega zneska.

Zahtevek za pridobitev davčnih ugodnosti je potrebno vložiti najkasneje do 31. marca tekočega leta za tekoče leto oziroma v 15. dneh po začetku dela v coni.
 
Rok za vložitev zahtevka za leto 2002 se podaljša do 30. aprila.

VELJAVNOST:
Od 30.03.2002.
 
PRAVNI VIR:
Uredba o ekonomskih conah (UL RS 28/2002)
Zakon o ekonomskih conah (UL RS 45/98, 97/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *