Ustanovitev sklada za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov

Avtor: | Objava: 07.09.2004Delodajalci so bili nedavno seznanjeni z novim Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, pred kratkim pa je bil sprejet tudi Akt o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Kaj prinaša? 
 
Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov je ustanovila Vlada RS v skladu z določbami Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI). 

Naloga sklada je predvsem zbiranje in razporejanje sredstev za subvencioniranje plač invalidom, za pospeševanje zaposlovanja invalidov ter zaposlitveno rehabilitacijo invalidov, za sofinanciranje razvoja invalidskih podjetij ipd.  
 
Ustanovitev Sklada je za delodajalce pomembna zato, ker je Sklad tisti organ, kateremu bodo morali delodajalci v primeru neizpolnjevanja kvote zaposlovanja invalidov, kot jo predpisuje ZZRZI, plačevati nadomestila zaradi nezaposlovanja predpisanega števila invalidov. 
 
Sklad pa lahko kot vzpodbude na področju zaposlovanja invalidov ali ohranjanja delovnih mest za invalide tudi kreditira fizične ali pravne osebe. Način in pogoji kreditiranja bodo določeni v Splošnih pogojih poslovanja Sklada, vsekakor pa bo to ena od dodatnih možnosti, kako lahko delodajalci pridobijo sredstva za zaposlovanje invalidov ter tako poskrbijo za izpolnjevanje zakonsko predpisane kvote zaposlovanja invalidov. 

VELJAVNOST:
Od 20.8.2004. 
 
PPRAVNI VIR:
Akt o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov
(UL RS 92/2004)
Zakon o javnih skladih (UL RS 22/2000)
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (UL RS 63/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *