Ustreznost embalaže za pice

Avtor: Emilija Bratož | Objava: 10.01.2011Dostavljavca pic na dom zanima, kako naj zagotovi sledljivost in ustreznost embalaže za pakiranje in prenos živil?
 
Tudi kartonska ne le embalaža PVC sodi med skupine materialov, ki prihajajo v stik z živili, za katere veljajo zahteve po skladnosti in zagotavljanju zdravstvene ustreznosti v vseh fazah proizvodnje, predelave in distribucije izdelkov. Treba je zagotavljati tudi sledljivost v dobavni verigi v obliki pisno ali elektronsko vodene dokumentacije. Za vsako vrsto embalaže mora proizvajalec izdati izjavo o skladnosti v skladu s standardom SIST EN 13240. Vsak distributer oziroma uporabnik si jo mora pridobiti od proizvajalca.
 
V primerih, ko se picopek oziroma dostavljavec živil odloči za potiskanje embalaže, mora sam zagotoviti ustrezen dotisk embalaže. Karton sam po sebi ne vsebuje nevarnih snovi, predvsem ne v prekomernih koncentracijah, kljub temu pa je pomembno upoštevati določila v prilogi uredbe 2023/2006/ES o dobri proizvodni praksi, na podlagi katere velja, da snovi s potiskane površine ne smejo prehajati v površino, ki je v stiku z živilom; ne skozi medij kot tudi ne prek barvnega odtisa v skladovnicah ali na zvitku, ki bi privedle do prekomernih koncentracij, določenih v 3. členu Uredbe 1935/2004/ES o zahtevah za materiale, ki prihajajo v stik z živili.
 
Svetujem, da v takem primeru od tiskarja obvezno zahtevate pisno zagotovilo ali potrdilo, da uporabljene barve ne vsebujejo nevarnih snovi in težkih kovin (npr. svinca), pri čemer dodatno poskrbite, da potiskane površine ne bodo prihajale neposredno v stik z živili. Torej je najbolje, da je potiskana le zunanja površina.
 
Preden je embalaža dana v promet in preden je v stiku z živili, mora biti že opremljena:
a) z besedilom »za stik z živili« ali s posebno oznako, ki ponazarja njeno uporabo, to je na primer znak vilice in kozarca, v obliki, kot je prikazana v uredbi,
b) s posebnimi navodili, če so potrebna za varno in ustrezno uporabo,
c) z ustrezno kodo ali identifikacijsko oznako, ki bo omogočala sledljivost. 
 
Ti podatki so lahko na materialih ali izdelkih, dodatno pripetih oznakah na njihovi ovojnini ali (v prodaji na drobno) v spremnem obvestilu v bližini izdelkov, da ga kupci jasno vidijo.  

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *