Ustreznost imen za živila, ki so na trgu v Republiki Sloveniji

Avtor: | Objava: 10.01.2003Vse pravne in fizične osebe, ki dajejo živila v promet, morajo biti pozorne na določbe Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o splošnem označevanju predpakiranih živil, ki urejajo področje poimenovanja živil.

Ime živila je določeno s predpisi o kakovosti oziroma zdravstveni ustreznosti posameznih živil.

Če ime živila ni predpisano, je živilo lahko označeno z:
- imenom, ki je običajno v Republiki Sloveniji, ali
- opisnim imenom oziroma opisom njegove uporabe, če je to potrebno, da potrošnik lahko spozna njegovo naravo in ga loči od drugih živil, s katerimi bi ga lahko zamenjal.

Živilo je lahko v prometu tudi z imenom, pod katerim se proizvaja in trži v državi članici Evropske unije v skladu z njeno nacionalno zakonodajo. Če pa se to živilo po sestavi ali proizvodnji razlikuje od živila, ki je pod enakim imenom že znano v RS, se takega imena v RS ne sme uporabljati, ker bi s tem zavajali potrošnike.

Če ime živila potrošniku ne bi omogočilo, da prepozna naravo živila oziroma ga pod takšnim imenom ni možno jasno razlikovati od živil, s katerimi bi ga lahko zamenjal, mora biti to ime dopolnjeno še z drugo opisno informacijo.

Ime živila mora vsebovati tudi podatek o njegovem fizikalnem stanju ali posebnem postopku obdelave (npr.: v prahu, zgoščen, dimljen, sušen, hitro zamrznjen, ipd.), kadar bi opustitev tega podatka potrošnika lahko zavedla.

Imena živila se ne more nadomestiti z blagovno znamko, zaščitno znamko ali domišljijskim imenom.

VELJAVNOST:
Od 11.1.2003

PRAVNI VIR:
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o splošnem označevanju predpakiranih živil
(UL RS 3/2003)
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (UL RS 52/2000, 42/2000)
Pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil (UL RS 71/2000, 71/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *