Uveljavljanje pravic delavcev ob insolventnosti delodajalca

Avtor: | Objava: 10.05.2003Podjetnike obveščamo o novi možnosti, ki jo imajo delavci, ko gre podjetje ali v stečaj ali se nad njim uvede postopek prisilne poravnave.
 
V primeru insolventnosti delodajalca lahko delavci vložijo zahtevo za uveljavljanje svojih pravic pri Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije.
 
Prijave delavci ne vlagajo neposredno na omenjenem skladu, temveč preko območne službe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, na območju katere ima delodajalec sedež.
 
Prijavo morajo delavci vložiti na posebnem obrazcu ter ji priložiti naslednjo dokumentacijo:
- sklep o prenehanju delovnega razmerja,
- potrdilo o višini terjatve,
- fotokopijo davčne številke,
- fotokopijo transakcijskega računa, tekočega računa, hranilne knjižice oziroma nerezidenčnega računa.
 
Delavec mora zahtevi predložiti še dokazilo, da je v primeru stečaja delodajalca prijavil svojo terjatev v stečajnem postopku oziroma da je v primeru prisilne poravnave nad delodajalcem zahteval varstvo svojih pravic v skladu z delovnopravno zakonodajo.
 
VELJAVNOST:
Od 1.5.2003
 
PRAVNI VIR:
Pravilnik o postopku uveljavljanja pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca (UL RS 40/2003)
Zakon o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (UL RS 25/97, 10/98, 41/99, 53/99 in 119/2002).

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *