Uvoz blaga iz Makedonije, Turčije, Latvije in Estonije ter iz držav članic CEFTA do vstopa Slovenije v EU

Avtor: | Objava: 23.01.2004Spodaj navedene uredbe določajo pogoje za uvoz določene vrste blaga iz Bolgarije, Češke, Hrvaške, Madžarske, Poljske, Romunije in Slovaške (države članice CEFTA) ter iz Makedonije, Turčije, Latvije in Estonije v Slovenijo, do 30.4.2004, ko bo Slovenija pristopila k EU.  
 
Uredbe določajo carinsko stopnjo »prosto« za uvoz industrijskih izdelkov, uvrščenih v 25. do 97. poglavje kombinirane nomenklature, iz vseh omenjenih držav. Posebne uvozne dajatve se pri uvozu teh izdelkov ne plačujejo.  
 
Višina carin in posebnih uvoznih dajatev za uvoz kmetijskih in živilskih izdelkov se razlikuje glede na državo porekla in vrsto izdelka.  
 
Natančen pregled izdelkov in pripadajočega sistema carin in posebnih uvoznih dajatev je podan v prilogah posamezni uredbi.

VELJAVNOST:
Od 1.1.2004 do 30.4.2004. 

PRAVNI VIR:
Uredba o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (UL RS 132/2004)
Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo (UL RS 132/2004)
Uredba o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo ... (UL RS 132/2004)
Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (UL RS 132/2004)
Uredba o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo (UL RS 132/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *