Uvoz ekološko pridelanih živil

Avtor: | Objava: 10.06.2003Ekološki kmetijski pridelki in živila, ki izvirajo iz držav članic EU in še iz nekaterih posebej naštetih držav, morajo imeti poleg ostalih obveznih dokumentov tudi ceritfikat o ekološki pridelavi oz. predelavi.
 
Ta certifikat mora izdati za to pristojen kontrolni organ, uvoznik pa mora na podlagi certifikata preveriti, ali je bil kontrolni organ postavljen s strani pristojnih oblasti v državi, od koder namerava uvažati pridelke in živila.
 
Dovoljenje za uvoz se uvozniku izda na podlagi certifikata ter potrdila o imenovanju tujega certifikacijskega organa.
 
V primeru uvoza pridelkov in živil iz držav, ki niso članice EU, mora uvoznik vedno predhodno obvestiti organizacijo za kontrolo. Tudi ti pridelki in živila morajo imeti, poleg ostalih obveznih dokumentov, certifikat o ekološki pridelavi oz. predelavi. Uvoznik pa mora pridobiti potrdilo o imenovanju organa, ki je certifikat izdal. Organizacija za kontrolo pa lahko preveri skladnost predpisov o ekološki pridelavi oz. predelavi živil s predpisi v EU in s tem pravilnikom.
 
Če se ugotovi, da predpisi o ekološki pridelavi oz. predelavi živil niso skladni s predpisi v EU in s tem pravilnikom, Organizacija za kontrolo za te pridelke in živila ne bo izdala certifikata, teh pridelkov in živil pa se ne bo smelo označevati in prodajati z oznako »ekološki«.
 
VELJAVNOST:
Od 4.6.2003.
 
PRAVNI VIR:
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (UL RS 52/2003)
Zakon o kmetijstvu (UL RS 54/2000, 52/2002, 58/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *