Uzakonjen dogovor o politiki plač za obdobje 2002 - 2004

Avtor: | Objava: 10.07.2002Uzakonjen dogovor o politiki plač za obdobje 2002 - 2004 julij 2002 Delodajalce v dejavnostih, za katere velja splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo obveščamo, da je dogovor o politiki plač do leta 2004, sprejet v obliki zakona in zato zanje obvezujoč.
 
Zakon določa, da se izhodiščne plače v letošnjem in v naslednjem letu usklajujejo z rastjo cen življenjskih potrebščin, v kateri se ne upošteva rast cen alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov.
 
Izhodiščne plače se ob izplačilu plač za mesec avgust 2002 povečajo za 4,2%.
 
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje delodajalec, ki:
- ne uskladi izhodiščnih plač v skladu z 2. členom tega zakona;
- ne izplačuje minimalnih plač, določenih v skladu s 5. členom tega zakona.
 
Socialni partnerji so 10.6.2002 sklenili Dogovor o politiki plač za obdobje 2002 – 2004, v katerem so določili način usklajevanja plač in se dogovorili, da se njegove določbe vnesejo v zakon. Zakon o izvajanju dogovora o politiki plač za obdobje 2002-2004 ureja način usklajevanja izhodiščnih plač po splošni kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti, način usklajevanja minimalne in zajamčene plače, izplačevanje plač na podlagi uspešnosti poslovanja in način spremljanja gibanja plač.
 
S tem zakonom naj bi se zagotovilo, da se z dogovorom opredeljena pravila glede usklajevanja plač spoštujejo pri slehernemu delodajalcu na področju zasebnega sektorja oziroma gospodarskih dejavnosti v Republiki Sloveniji.
 
VELJAVNOST
Od 6.7.2002 dalje.
 
PRAVNI VIR
Zakon o izvajanju dogovora o politiki plač za obdobje 2002-2004 (UL RS 58/2002)
Dogovor o politiki plač za obdobje 2002-2004 (UL RS 52/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *