V katerih primerih lahko zahtevate znižanje osnove za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Avtor: | Objava: 10.07.2002Zavarovanec lahko zahteva znižanje zavarovalne osnove za plačevanje prispevkov, vendar mora dokazati, da je njegovo poslovanje ogroženo zaradi plačila prispevka v predpisani višini.

Zavarovanci lahko zahtevajo znižanje zavarovalne osnove v primeru bistvenega poslabšanja tekočega in pričakovanega poslovnega izida, zaradi dogodkov oziroma razlogov, na katere zavarovanec ni mogel vplivati. Takšni vzroki so med drugim: naravne nesreče, daljše bolezni, izguba tujega trga, stečaj ali prisilna poravnava pomembnejšega poslovnega partnerja… Znižanje zavarovalne osnove je dopustno, če je sprememba poslovnega izida dolgoročna.

Zavarovalna osnova se zniža do zneska zavarovalne osnove, ki je za eno stopnjo nižja od predpisane, vendar največ do najnižje bruto pokojninske osnove.

Kot razlog za znižanje poslovnega izida se ne upoštevajo:
- investicijska vlaganja,
- novo zaposlovanje,
- druge poslovne odločitve zavarovanca,
- neporavnane kreditne obveznosti,
- neporavnane davčne obveznosti,
- neporavnane obveznosti do zavarovančevih upnikov,
- neporavnane terjatve do zavarovančevih dolžnikov, razen do Republike Slovenije.
VELJAVNOST:
Od 5.7.2002 dalje, uporabljati se začne 01.08.2002.

PRAVNI VIR:
Sklep o kriterijih in merilih za znižanje zavarovalne osnove za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (UL RS 58/2002)
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (UL RS 106/99, 72/2000, 124/2000, 109/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *