V letu 2014 bo minimalna zavarovalna osnova še vedno v višini minimalne plače

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 09.12.2013

Novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in Pravilnik o določanju zavarovalne osnove, ki se bo uporabljal od 1. januarja 2014, določata zavarovalne osnove samozaposlenih (podjetnikov), družbenikov in kmetov.


Novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13), ki je začel veljati 1. januarja 2013, natančneje določa zavezance za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter na novo, predvsem pa s številnimi spremembami določa zavarovalne osnove samozaposlenih (podjetnikov), družbenikov in kmetov, pri čemer podrobnosti določanja zavarovalne osnove opredeljuje Pravilnik o določanju zavarovalne osnove (v nadaljevanju Pravilnik), ki se bo uporabljal od 1. januarja 2014.

 

V skladu s 145. členom ZPIZ-2 je zavarovalna osnova dobiček zavarovanca, ugotovljen v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2), v katerem niso upoštevani obračunani prispevki za obvezno socialno zavarovanje ter znižanje in povečanje davčne osnove, preračunane na mesec.

 

Pri tem določbe določajo zavarovalno osnovo v odvisnosti od dobička različnih vrst zavezancev, in sicer:

- Pri samozaposlenih se dobiček za določitev zavarovalne osnove iz prejšnjega odstavka zniža za 25 %, vendar pa tako določena zavarovalna osnova ne sme biti nižja od 60 % ali 90 % povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunana na mesec, in višja od 3,5-kratnika (do sedaj 2,5-kratnika) povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji.

- Pri kmetih je zavarovalna osnova 60 % povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, če dobiček zavarovanca ne preseže 60 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.

- Pri družbenikih je zavarovalna osnova 90 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec, če dobiček zavarovanca ne preseže 90 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji.

 

Kot je predlagano v Pravilniku, ki ga je na svojih spletnih straneh objavilo Ministrstvo za finance, naj bi se dobiček glede na različne vrste zavarovancev od 1. januarja 2013 določal različno. Enotno vsem vrstam zavarovancem pa je, da je merilo za določanje zavarovalne osnove dobiček in ne več uvrščanje v različne vrednostne razrede, kot je to bilo do sedaj.

 

Določanje dobička podjetnika, družbenika, kmeta

 

Dobiček podjetnika (s. p.) se bo na podlagi 15. člena ZPIZ-2 določil na podlagi podatkov iz obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za preteklo leto ali na podlagi podatkov iz obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti za preteklo leto, če je zavarovanec ugotavljal davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, ter podatka o znesku obveznih prispevkov za obvezno socialno zavarovanje, ki jih plača Republika Slovenija. Pri tem se dobiček določi tako, da se znesku razlike med davčno priznanimi prihodki in odhodki oziroma davčno priznanimi prihodki in normiranimi odhodki prišteje znesek obračunanih prispevkov za obvezno socialno zavarovanje. To pa pomeni, da bo v primeru razlike med prihodki in odhodki v višini 0 (nič) dobiček določen v znesku plačanih prispevkov za obvezno socialno zavarovanje. Pri tem določbe pravilnika posebej določajo, da se pri ugotavljanju dobička vedno preračunajo zneski na letno raven, pri določanju števila mesecev, na katere se nanaša dobiček, pa se upošteva število dni v začetnem mesecu, na katero se nanaša obračun davka, odvisno od tega, ali se obračun davka nanaša na manj kot 15 dni oziroma več kot 15 dni začetnega meseca. Če se obračun nanaša na več kot 15 dni, se začetni mesec šteje, v nasprotnem primeru pa ne.

 


Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *