V primeru odloga davčne izterjave, zamudne obresti ne tečejo več

Avtor: | Objava: 27.02.2004Davčne dolžnike obveščamo o odločbi Ustavnega sodišča, ki odpravlja obračunavanje zamudnih obresti v primeru, ko vam davčna uprava odobri odlog plačila davčnih dolgov.  

Zakon o davčnem postopku določa, da lahko davčni organ odloži prisilno izterjavo, če je davčni zavezanec vložil pritožbo zoper odločbo o odmeri davka, davčni organ pa oceni, da bo pritožbi mogoče ugoditi.  

Vendar pa, po do sedaj veljavnih določbah zakona, takšen odlog prisilne izterjave ni hkrati prekinil teka zamudnih obresti. Takšen odlog izvršbe za davčnega zavezanca praktično ni imel nobenega pomena, saj so se med trajanjem odloga izterjave le še povečevale visoke zakonite zamudne obresti.  

Ustavno sodišče je odločilo, da je takšna ureditev v nasprotju z Ustavo, zaradi česar je to določbo razveljavilo. Sedaj torej odlog prisilne izterjave pomeni, da med tem časom zamudne obresti na dolgovani znesek ne tečejo več! 

VELJAVNOST:
Od 20.2.2004.
 
PRAVNI VIR:
Odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-233/01-14 (UL RS 16/2004)
Zakon o davčnem postopku (UL RS 18/96, 87/97, 82/98, 91/98, 108/99)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *