V primeru tožbe morate dolžniki sodišče izrecno opozoriti na zastaranje terjatve

Avtor: | Objava: 16.04.2004Poslovnemu partnerju že več let dolgujete plačilo, sedaj pa je zoper vas vložil tožbo, pri čemer pa je terjatev v tem času že zastarala. Ali morate sodišče na zastaranje izrecno opozoriti?

Zakon izrecno določa, da se sodišče na zastaranje terjatve ne sme ozirati, če se dolžnik na to izrecno ne sklicuje! Sodišče torej po uradni dolžnosti ne bo upoštevalo zastaranja terjatve, čeprav je že samo ugotovilo, da je potekel čas, potreben za zastaranje terjatve. Zaradi tega je možno, da bo sodišče kljub zastaranju terjatve izdalo sodbo, v kateri bo odločilo, da je dolžnik zastarano terjatev upniku dolžan poravnati. 

Dolžnik je tako zavezan, da sam ugotavlja, ali so upnikove terjatve že zastarale, nato pa mora ugovor zastaranja v pravdi izrecno uveljavljati. Če dolžnik ugovora zastaranja ne bo pravočasno uveljavljal, ga ne bo mogel uveljavljati niti v pritožbi zoper sodbo, saj v skladu s procesnimi pravili v pritožbi ni možno navajati novih dejstev in novih dokazov, razen če bi dolžnik uspel izkazati, da se brez svoje krivde ni mogel že v predhodnem postopku sklicevati na zastaranje terjatve. 
 
PRAVNI VIR:
Obligacijski zakonik
(UL RS 83/2001)
Zakon o pravdnem postopku (UL RS 12/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *