Valorizacijski količniki za preračun plač in zavarovalnih osnov

Avtor: | Objava: 10.04.2002Odredba je zanimiva predvsem za upravičence do pokojnine, ki uveljavljajo pravico do pokojnine v letu 2002.
 
Pri določitvi pokojninske osnove se plače oz. zavarovalne osnove iz prejšnjih let predhodno preračunajo z valorizacijskimi količniki tako, da ustrezajo gibanju povprečnih plač in pokojnin v koledarskem letu pred uveljavitvijo pravice do pokojnine.V odredbi so objavljeni valorizacijski količniki za preračun plač, in sicer od leta 1965 do 2001.
 
VELJAVNOST
Od 20.04.2002 dalje.
 
PRAVNI VIR
Odredba o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2002 (UL RS 35/2002)
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, člen 71 (UL RS 106/99, 72/2000, 124/2000, 109/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *