Varno delo in zdravniški pregled za upokojenca

Avtor: Max Vrečko | Objava: 06.06.2014


V podjetju imam občasno zaposlenega upokojenca. Zanima me, kako je glede usposabljanja za varno delo, zdravniškega pregleda in postopka v primeru poškodbe.


Oblika zaposlitve oziroma plačila s stališča varstva pri delu ni pomembna, v vsakem primeru mora biti usposobljen za varno delo in varstvo pred požarom.


Primer: Pred upokojitvijo je delavec delal na delovnem mestu mehanika, po upokojitvi pa so delavca premestili na delovno mesto skladiščnika.


a) Varno delo: V tem primeru upokojenec ni primerno usposobljen za delo skladiščnika. Potrebno ga je ustrezno usposobiti za varno delo in varstvo pred požarom.


b) Zdravniški pregled: Upokojenci morajo ravno tako imeti veljavno zdravniško potrdilo za delovno mesto. V tem primeru je vprašljivo, če ima premeščeni upokojenec zdravniško potrdilo za to delovno mesto. Če ga nima, bi ga morali poslati na zdravniški pregled za delovno mesto skladiščnika.


c) Poškodba: V primeru poškodbe, ki traja več kot tri dni, je potrebno obvestiti inšpekcijo za delo. Ravno tako je potrebno izpolniti obrazec ER-8.
Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *