Varnost na smučiščih

Avtor: | Objava: 10.01.2003Zakon ureja temeljna pravila za uporabo smučišča in za zagotavljanje varnosti na smučišču, pogoje pod katerimi se lahko opravlja organizirano poučevanje smučanja ter pogoje, ki jim morajo ustrezati površine, namenjene za smučanje z uporabo smuči in smučem podobnimi športnimi rekviziti.

Upravljalec smučišča mora izvajati naslednje ukrepe, potrebne za varnost na smučišču:
- zavarovanje pred plazovi na plazovitih delih smučišča,
- zaščito ob prepadnih in drugih nevarnih in smučišču neprilagojenih mestih,
- zaščito ob stebrih žičniških naprav na smučišču, na drugih posebno nevarnih in smučišču neprilagojenih mestih na njihovi trasi,
- urejenost in zavarovanje čakajoče vrste pred žičniškimi napravami,
- urejenost smučarskih prog,
- označbo meje smučišča, če ta ni vidna,
- opozorilne in obvestilne znake, znake za prepoved in obveznost, kjer je potrebno,
- reševalno službo,
- nadzorno službo,
- telefonsko zvezo s centrom za obveščanje.

Obratovanje smučišč nadzoruje inšpekcija, pristojna za nadzor varnosti na smučiščih. Inšpekcija lahko z odločbo začasno prepove obratovanje smučišča ali posamezne smučarske proge oziroma dela smučišča, če ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji za obratovanje po tem zakonu in smučanje zaradi tega ni varno, ter določi rok za odpravo pomanjkljivosti. Če pomanjkljivosti niso odpravljene v določenem roku, inšpekcija predlaga pristojnemu ministru, da dovoljenje za obratovanje smučišča odvzame ali da se iz dovoljenja oziroma iz smučišča izvzame posamezna smučarska proga ali del smučišča.

Smučarji in druge osebe se morajo ravnati v skladu z redom in navodili o varnosti oziroma ravnanju na smučišču, opozorilnimi in obvestilnimi znaki, znaki za prepoved in znaki za obveznost in po odredbah, navodilih ter opozorilih nadzornikov.

Za nespoštovanje določb tega zakona so predvidene denarne kazni v razponu od 10.000 do 3,000.000 tolarjev. Kaznovan pa je lahko prav vsaka odgovorna oseba - upravljalec smučišča, odgovorna oseba upravljalca smučišča, organizator prireditve na smučišču in odgovorna oseba organizatorja prireditve, tako fizične kot pravne osebe, smučar, oseba, ki odgovarja za otroka, nadzornik.

VELJAVNOST:
Od 2.1.2003, uporabljati se začne 1.12.2003

PRAVNI VIR:
Zakon o varnosti na smučiščih
(UL RS 110/2002)
Ustava Republike Slovenije (UL RS 33/91)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *