Varnost strank v mehanični delavnici

Avtor: Max Vrečko | Objava: 04.02.2011Sem lastnik mehanične delavnice in menjujem tudi pnevmatike. Lastniki vozil navadno prisostvujejo servisiranju mehanika. Kakšna je moja odgovornost do strank?
 
Kaj vse se lahko zgodi stranki? Padec avtomobila z dvigala na stranko, zdrs na mastni površini, udarec letečega predmeta, poškodbe v zvezi menjavo pnevmatik … Lastnik delavnice mora zagotavljati tudi varnost strank, kar pa je težje od zagotavljanja varnosti njegovih zaposlenih. Zaposleni opravljajo ustrezno usposabljanje, so seznanjeni z nevarnostmi, uporabljajo ustrezna osebna varovalna sredstva, česar seveda od strank ne moremo pričakovati.
 
V primeru poškodbe stranke v delavnici bo ta zahtevala odškodnino od lastnika po predpisih o Obligacijskih razmerjih. Koristno je, da ima lastnik delavnice sklenjeno zavarovanje odgovornosti za podobne primere, saj zavarovalnica do neke mere pokriva zahtevek stranke. Večji problem nastane pri težjih ali smrtnih poškodbah, v tem primeru lastnik odgovarja tudi po Kazenskem zakoniku.
 
Delodajalci tudi zelo slabo poznajo določila Zakona o zdravstvenem zavarovanju, ki navaja, da lahko ZZZS od delodajalca zahteva povračilo stroškov zdravljenja za vse poškodbe, pri katerih delodajalec ni upošteval predpisov o varnosti in zdravju pri delu. Ti stroški niso predmet zavarovanja, kar pomeni, da jih plača delodajalec.
 
Kaj storiti? Najbolj preprosto je, da lastnik delavnice stranki prepreči dostop v nevarno območje. Takoj se pojavi bojazen, da bo stranka zamenjala serviserja, če ji bo onemogočeno prisostvovati pri servisiranju njenega vozila. Nekateri lastniki uporabljajo napise v smislu »NA LASTNO ODGOVORNOST«. V pravni praksi takšno opozorilo nima velikega učinka za prenos odgovornosti. Najboljša rešitev je, da lastnik delavnice določi območje oziroma prostor, na katerem se lahko lastnik vozila zadržuje v času servisiranja njegovega vozila. Območje naj bo ograjeno z opozorilno ograjo, po tleh naj bodo oznake, na stenah ustrezna navodila in opozorila glede gibanja. Območje mora biti resnično varno, na njem ne sme biti nevarnosti za poškodbe, očiščeno, razsvetljeno. Če stranka zapusti omenjeno področje, morajo zaposleni stranko opozoriti na kršitev reda v delavnici. Če bo zaradi kršitve reda (zapustitev varnega območja) prišlo do poškodbe, ima lastnik precej argumentov, da odgovornost prenese na stranko.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *