Varnostne zahteve za plin, ki je namenjen široki potrošnji

Avtor: | Objava: 10.06.2002Zemeljski plin, ki je dobavljen odjemalcem in namenjen za široko potrošnjo, mora vsebovati značilen vonj, ki se ga doseže z dodajanjem odorirnega sredstva. Količina tega sredstva mora biti takšna, da omogoča, da se plin zazna, ko je v zraku količina večja od petine spodnje meje eksplozivne vrednosti.

Če plin ni namenjen za široko potrošnjo, ni potrebno dodajati odorirnega plina. V kolikor plin ni odoriran, je treba zagotoviti nadomestno metodo kontrole na notranji plinski napeljavi odjemalca.

Definicija široke potrošnje: to so odjemalci, ki zemeljski plin uporabljajo v stanovnajskih objektih in tudi v kotlovnicah in poslovnih objektih, kjer za obratovanje in vzdrževanje plinske napeljave ni usposobljenega strokovnega osebja.

VELJAVNOST:
Od 6.7.2002 dalje.

PRAVNI VIR:
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar
(UL RS 54/2002)
Energetski zakon (UL RS 79/99, 8/2000)
Pravilnik o tehničnih pogojih za gradittev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (UL RS 26/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *