Varovanje interesov ponudnikov pri javnih naročilih

Avtor: | Objava: 16.11.2004Veliko podjetnikov je s svojo dejavnostjo vezanih na naročila države ali drugih oseb javnega sektorja, ki so zavezanci po Zakonu o javnih naročilih (npr. javni zavodi in javni gospodarski zavodi, ki jih ustanavljajo država ali občine, agencije, …). V teh primerih je jasno in nesporno, da morajo ti subjekti oddajati svoja naročila po pravilih, ki jih določa Zakon o javnih naročilih, ponudnik pa imate v primeru kršitve Zakona o javnih naročilih pravno varstvo, ki je urejeno v Zakonu o reviziji postopkov javnega naročanja.  
 
Ponudnikom, ki delujete na tem področju, je v veliki večini primerov znano, da je mogoče vlagati revizijo v primeru, da naročnik krši zakon. Zmotno pa je mnenje, da je mogoče revizije vlagati samo zoper odločitve naročnika o izbiri ponudnika. Take domneve so napačne in lahko za ponudnika pogosto predstavljajo nepopravljivo zamudo.  

Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja namreč določa, da je mogoče zahtevek za revizijo vložiti v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon določa drugače.  

V praksi to pomeni, da je mogoče zahtevek za revizijo vložiti kadarkoli po prejemu razpisne dokumentacije. V kolikor je razpisna dokumentacija v nasprotju z zakonom (npr. favoriziranje konkurence, neupoštevanje obveznih določb Zakona o javnih naročilih, …) je mogoče zahtevek za revizijo vložiti takoj po dvigu razpisne dokumentacije oz. še pred oddajo in odpiranjem ponudb.  

Poznavanje te pravne možnosti je za ponudnike izjemno pomembno, saj v tem primeru ne gre le za pravico, ki vam jo daje zakon, pač pa tudi za dolžnost pravočasnega ukrepanja. Po prejemu odločitve o dodelitvi naročnika ponudniki namreč sploh več ne morete navajati kršitev naročnika, ki so vam bile znane že pred prejemom odločitve naročnika o dodelitvi naročila. Ali povedano drugače: če kot ponudnik že pred prejemom odločitve naročnika ne boste ugovarjali napakam v razpisni dokumentaciji, ki ste jih poznali, teh napak po odločitvi naročnika ne boste mogli več uveljavljati.  

Zaradi navedenega je pomembno, da nasvet strokovnjaka, glede morebitnih nezakonitosti v razpisni dokumentaciji oz. morebitnih drugih nepravilnostih, pridobite še preden naročnik odloči o najugodnejšem ponudniku! 

PRAVNI VIR:
Zakon o javnih naročilih
(UL RS 39/2000, 2/2004)
Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (UL RS 78/99, 90/99, 110/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *