Varstveni ukrepi pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb

Avtor: | Objava: 10.09.2003Delodajalce seznanjamo z novosprejetim Pravilnikom o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb.

Pravilnik določa ukrepe varstva pri delu, ki jih mora upoštevati delodajalec, ki zaposluje otroke, mladostnike in mlade osebe. Določeni so nekateri pogoji, pod katerimi lahko lažja dela opravljajo tudi otroci, ki so dopolnili 13 let starosti.

Dolžnost delodajalca, pri katerem opravlja določena dela tudi omenjena kategorija otrok, je da mora glede na oceno tveganja za posamezno delovno mesto sprejeti ustrezne ukrepe varstva pri delu. O možnih tveganjih in o ukrepih, ki jih je sprejel, mora obvestiti mladostnika ali mlado osebo oz. otrokove zakonite zastopnike, če bo delo opravljal otrok.

Če mlada oseba dela na delovnem mestu, kjer obstaja nevarnost za njeno varnost, zdravje ali razvoj, mora delodajalec zagotoviti zdravstveni nadzor ter zdravstvene preglede mlade osebe.

VELJAVNOST:
Od 20.9.2003.

PRAVNI VIR:
Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb
(UL RS 82/2003)
Zakon o delovnih razmerjih (UL RS 42/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *