Varstvo osebnih podatkov

Avtor: Boštjan J. Turk | Objava: 12.01.2009V letu 2009 bomo začeli izdajati bilten z novicami (newsletter). Ker je zakon o varovanju osebnih podatkov precej strog, nas seveda skrbi, ali potrebujemo od vsakega naslovnika dovoljenje, da jim ga lahko pošiljamo. Bilten bomo pošiljali fizičnim osebam, pa tudi svojim poslovnim partnerjem.
 
Veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov določa, da lahko upravljavec osebnih podatkov za namene ponujanja blaga, storitev ali zaposlitev ali začasnega opravljanja del z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev uporablja le tiste osebne podatke posameznikov, ki jih je zbral iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti. Za neposredno trženje lahko uporablja le osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonsko ter telefaks številko in elektronski naslov, druge osebne podatke pa le na podlagi izrecne pisne privolitve posameznika. Ob izvajanju neposrednega trženja mora upravljavec posameznika opozoriti, da lahko:
- kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za neposredno trženje; ter da
- stroške vseh dejanj upravljavca osebnih podatkov v zvezi s to zahtevo krije upravljavec.
 
Če posameznik to zahteva, je upravljavec dolžan v 15 dneh preprečiti uporabo osebnih podatkov za trženje ter o tem v nadaljnjih petih dneh na dogovorjen način obvestiti posameznika, ki je to zahteval. Če namerava upravljavec osebnih podatkov posredovati omenjene osebne podatke drugim uporabnikom osebnih podatkov za namene neposrednega trženja ali pogodbenim obdelovalcem, je dolžan o tem obvestiti posameznika in pred posredovanjem osebnih podatkov pridobiti njegovo pisno privolitev.
 
Opozoriti je treba tudi na veljavni Zakon o elektronskih komunikacijah, ki glede neželene komunikacije določa, da je uporaba samodejnih klicnih sistemov za opravljanje klicev na naročnikovo telefonsko številko brez človekovega posredovanja, faksimilnih naprav ali elektronske pošte za namene neposrednega trženja dovoljena samo na podlagi naročnikovega predhodnega soglasja. Ne glede na omenjeno pa lahko fizična ali pravna oseba, ki od kupca svojih izdelkov ali storitev pridobi njegov elektronski naslov za elektronsko pošto, ta naslov uporablja za neposredno trženje svojih podobnih izdelkov ali storitev, vendar mora kupcu dati možnost, da kadarkoli na brezplačen in enostaven način zavrne takšno uporabo njegovega elektronskega naslova.

Glede na omenjeni zakon tudi ni dovoljeno pošiljati oglasne elektronske pošte s skrito ali prikrito identiteto pošiljatelja ali brez veljavnega naslova, na katerega lahko prejemnik pošlje zahtevo za prekinitev takega neposrednega trženja.
 
Tudi Zakon o varstvu potrošnikov določa, da lahko podjetje uporablja sistem klicev brez posredovanja človeka, faksimilno napravo, elektronsko pošto in drugo obliko elektronskega komuniciranja samo na osnovi vnaprejšnjega soglasja posameznega potrošnika, ki mu je sporočilo namenjeno. Če potrošnik izjavi, da ne želi več sprejemati sporočil na takšen način, mu podjetje ne sme več pošiljati sporočil, ki so namenjena sklenitvi pogodbe za dobavo kateregakoli blaga ali katerekoli storitve.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *