Varstvo pred vodo pri gradnji podzemnih objektov

Avtor: | Objava: 10.10.2003Gradbenike in vsa podjetja, katerih delavci sodelujejo v objektih v gradnji obveščamo o novem pravilniku, ki vsebuje zahteve glede varnosti in zdravja pri delu ter določa tehnične ukrepe za dela na površini in pod zemljo.

Pravilnik med drugim določa, da je med gradnjo podzemnih prostorov, vkopov, brežin, odvodnjevalnih kanalov in drugih objektov oziroma med izvajanjem sanacijskih ukrepov na plazovih potrebno zagotoviti stalno odvajanje vode tako, da ne ogroža ljudi in objektov.

Površinske vode nad podzemnim objektom v gradnji je treba speljati tako, da ne ogrožajo del. V primeru, da se voda pojavi med gradnjo, je treba to vodo zajeti in po ustreznih kanalih speljati v bližnje vodotoke ali v posebni bazen. Če je voda kemično onesnažena mora biti speljana v ustrezno napravo za kemično čiščenje in šele nato speljana v bližnje vodotoke.

Delovni prostor oziroma delovišče je treba zavarovati pred vodo iz stropa, delavci pa morajo imeti nepremočljivo obleko in obutev.
 
Če se dela izvajajo na mestih, kjer je možen vdor nevarnih količin vode, je potrebno izvesti projekt predvrtavanja, s katerim se določijo varnostni ukrepi ob morebitnem vdoru vode in ugotovijo mesta pritoka ali vdora vode.
 
VELJAVNOST:
Od 15.10.2003. 
 
PRAVNI VIR:
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih za dela na površini in pod zemljo, ki niso povezana z raziskovanjem in izkoriščanjem mineralnih surovin (UL RS 95/2003) 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *