Večji nadzor nad posegi v naprave za izvajanje iger na srečo

Avtor: | Objava: 12.11.2004Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger ne srečo in postopku ugotavljanja skladnosti je pomemben za vse prireditelje iger na srečo ter za lastnike igralnic. Dodatno namreč ureja nadzor nad posegi v igralne naprave 

Po pravilniku o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger na srečo, se za igralne naprave štejejo: igralni avtomati, žrebalne naprave, igralni panoji in igralne mize.  

Igralna naprava mora zadostiti naslednjim kriterijem:
- tehničnim zahtevam njenega funkcionalnega delovanja,
- imeti mora zaščito pred nepooblaščenimi posegi,
- zagotoviti mora tako naključnost, kot tudi verjetnost dobitka,
- biti mora primerna za vključitev v nadzorni informacijski sistem igralnih naprav.  

Dostop do notranjosti igralne naprave ter do vseh zunanjih električnih in komunikacijskih povezav igralne naprave je lahko omogočen samo pooblaščenim osebam koncesionarja oziroma prireditelja.  

Dostop do sklopov, ki zagotavljajo zaščito vezij, ki izvajajo program, generirajo naključna števila in nadzorujejo igro, je lahko, zaradi zagotovitve čim večje varnosti, omogočen samo Uradu RS za nadzor nad prirejanjem iger na srečo in instituciji za izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave. To pa ne velja, kadar se naključnostni dogodek - torej igra na srečo - izvede ročno (žreb), mehansko ali elektromehansko. V teh primerih se možnost zaščite pred zunanjim posegom na vpliv izida igre na srečo ali žreba prouči za vsak primer posebej.  

Vsak poseg v igralno napravo mora koncesionar oz. prireditelj
zabeležiti skupaj z natančnimi številkami ure, dne, meseca posega, vzroka, vrste posega in nenazadnje tudi zapisati stanje števca. Vse omenjene podatke mora zabeležiti v servisno knjigo in o njih nadzornemu organu poslati poročilo. 

Novi pravilnik poleg tega določa:
avdio-video nadzor nad posegi v igralne naprave, katerega posnetki se morajo hraniti še tri mesece po posegu samem ter
- možnost, da se za določen poseg v igralni avtomat zahteva prisotnost institucije, ki pa se mora na poziv odzvati naslednji dan, oziroma najkasneje v roku treh dni. 

Novi pravilnik vsebinsko dopolnjuje starega tako, da zmanjšuje možnost zlorabe s tem, da zaostruje nadzor nad posegi v avtomate, saj morajo sedaj pooblaščene osebe koncesionarja oz. prireditelja posredovati podatke o posegih tudi nadzornemu organu, kar prej ni bilo potrebno. Za resnično avtentično dokumentacijo posegov pa je pravilnik poskrbel tudi z obveznim avdio-video nadzorom ter hrambo omenjenih posnetkov. 

VELJAVNOST:
Od 23.10.2004. 
 
PRAVNI VIR:
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger ne srečo in postopku ugotavljanja skladnosti (UL RS 114/2004)
Pravilnik o tehničnih dopolnitvah za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in postopku ugotavljanja skladnosti (UL RS 45/2002)
Zakon o igrah na srečo (UL RS 27/95, 22/2000, 85/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *