Velika vrednost nagrade v nagradni igri pomeni prepovedano dejanje nelojalne konkurence

Avtor: | Objava: 10.10.2003Podjetniki, ki organizirate nagradne igre, morate biti previdni glede vrednosti nagrad. Morali bi se vprašati, ali morda ne gre za dejanje nelojalne konkurence, če potrošnikom ponujate možnost sodelovanja v nagradni igri z veliko nagrado

1.  Določbe Zakona o varstvu konkurence 

Zakon o varstvu konkurence prepoveduje nelojalno konkurenco. Kot dejanje nelojalne konkurence se šteje dejanje podjetja pri nastopanju na trgu, ki je v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji in s katerim se povzroči ali utegne povzročiti škoda drugim udeležencem na trgu. 

Eno temeljnih oblik dejanja nelojalne konkurence po Zakonu o varstvu konkurence predstavlja pridobivanje kupcev blaga ali uporaba storitev z dajanjem ali obljubljanjem nagrad ali kakšne druge premoženjske koristi ali ugodnosti, ki po vrednosti občutneje presega vrednost blaga ali storitve, s katero naj kupec pridobi možnost nagrade. 

2.  Kako z organizacijo nagradne igre kršite določbe o prepovedi nelojalne konkurence? 

Pri organizaciji nagradne igre lahko kršite določbo o prepovedi nelojalne konkurence z naslednjimi dejanji:
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je nakup določenega blaga ('zberite 5 praznih vrečk,…', 'pošljite 3 znake z embalaže,…' ipd).
Nagrada po vrednosti občutno presega vrednost blaga oz. storitve, s katero je kupec pridobil pravico za sodelovanje v nagradni igri. 

Visoka nagrada pritegne k sodelovanju več ljudi, zato so skušali organizatorji nagradnih iger take nagrade ponujati še naprej. Da bi se kljub visoki obljubljeni nagradi ognili določbam o prepovedi nelojalne konkurence, sodelovanja v nagradni igri niso pogojevali direktno z nakupom blaga oz. storitve, temveč so potrošnikom omogočali sodelovanje v nagradni igri na druge načine (nakup je le bila le ena izmed možnosti sodelovanja, ki je možno sicer tudi, ne pa izključno z nakupom, nakup sploh ni potreben, ...).  
 
Po mnenju Tržnega inšpektorata Republike Slovenije namreč gre v primeru velike vrednosti nagrade, ki jo sodelujoči v nagradni igri lahko pridobi (npr. avtomobil, hiša, potovanje,...), za dejanje nelojalne konkurence in sicer ne glede na to, ali je bilo sodelovanje v nagradni igri povezano z nakupom ali ne. 

Velika vrednost nagrade namreč lahko vpliva na ekonomsko ravnanje potrošnika, ne glede na dejstvo, da ni povezana z obveznim nakupom. 

3.  Posledice organizacije nagradne igre s (pre)visoko nagrado. 

Sankcije za storjena dejanja nelojalne konkurence – v tem primeru za organizacijo nagradne igre, v kateri obljubljate previsoke nagrade – so precej visoke:
- če stori dejanje nelojalne konkurence podjetje, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 3.000.000,00 SIT,
- če pa stori dejanje nelojalne konkurence posameznik, v zvezi z opravljanjem samostojne dejavnosti, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 1.000.000,00 SIT. 

Poleg denarne kazni lahko tudi vaša konkurenca v skladu z določbami Zakona o varstvu konkurence s tožbo v pravdnem postopku zahteva:
- prepoved nadaljnjih dejanj nelojalne konkurence, uničenje predmetov, s katerimi je bilo storjeno dejanje nelojalne konkurence in vzpostavitev prejšnjega stanja, če je to mogoče;
- objavo sodbe v sredstvih javnega obveščanja, če je bilo dejanje nelojalne konkurence storjeno s sredstvi javnega obveščanja ali na podoben način (npr. z lepaki, napisi na javnih krajih, itd.) ali je dejanje prizadelo veliko udeležencev. 

PRAVNI VIR:
Zakon o varstvu konkurence
(UL RS 18/93)
Tržni inšpektorat Republike Slovenije, mnenje št. 310-96/2003-2-10105, z dne 13. 10. 2003

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *